bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 30 czerwca 2004 r.

 

Uchwała Nr XVIII/144/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NA 2004 R.  G M I N Y T A R N Ó W

Uchwała Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/146/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała Nr XVIII/147/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r.  w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków  programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r.w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę  kanalizacji sanitarnej w Koszycach Małych

Uchwała Nr XVIII/149/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004r.  w sprawie: gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Tarnów

Uchwała Nr XVIII/150/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: utworzenia w Gminie Tarnów stałych obwodów głosowania

Uchwała Nr XVIII/151/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji  udzielonej przez Gminę Tarnów dla przedszkoli niepublicznych na  dzieci będące mieszkańcami Gminy Pleśna, uczęszczające do tych przedszkoli

Uchwała Nr XVIII/152/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Uchwała Nr XVIII/153/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze przylegającym do drogi gminnej dz. nr 324 w miejscowości Wola Rzędzińska

Uchwała Nr XVIII/154/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 344