bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 kwietnia 2004 r.

 

UCHWAŁA Nr XVI/128/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2003 rok

Uchwała Nr XVI/129/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. Zmieniająca UCHWAŁĘ BUDŻETOWĄ NA 2004 R.
GMINY TARNÓW

Uchwała Nr XVI/130/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: Programu rozwoju lokalnego Gminy Tarnów

Uchwała Nr XVI/131/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Tarnów z Organizacjami Pozarządowymi na 2004 rok.

Uchwała Nr XVI/132/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnów

Uchwała Nr XVI/133/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie : zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XVI/134/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: nabycia nieruchomości

Uchwała Nr XVI/135/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Gminy Tarnów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w latach 2004-2008

Uchwała Nr XVI/136/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Uchwała nr XVI/137/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Uchwała nr XVI/138/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasta Tarnowa dla przedszkoli niepublicznych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Tarnów, uczęszczające do tych przedszkoli.

Uchwała nr XVI/139/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczek na termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Zbylitowskiej Górze i nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała nr XVI/140/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego

Uchwała nr XVI/141/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych kopalni gazu "Jaśniny" oraz "Tarnów" z wyłączeniem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 37 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie, na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała nr XVI/142/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze działki nr 37 w miejscowości Koszyce Wielkie

Uchwała Nr XVI/143/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej GórzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 181