bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVI Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 luty 2004 r.

 

UCHWAŁA Nr XVI/111/2004 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY TARNÓW NA 2004 R. Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku

Uchwała Nr XVI/112/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w związku z wnioskiem o współfinansowanie ze środków programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Uchwała Nr XVI/113/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr XVI/114/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Nr XVI/115/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr XVI/116/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Nr XVI/117/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/376/01

Uchwała Nr XVI/118/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XVI/119/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie komunalizacji mienia

Uchwała nr XVI/120/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze przylegającym do ulic Zbylitowskich i Kwiatowej w miejscowości Zbylitowska Góra

Uchwała nr XVI/121/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze przylegającym do drogi powiatowej dz. nr 92 w miejscowości Nowodworze

Uchwała nr XVI/122/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze przylegającym do drogi wojewódzkiej dz. nr 156 w miejscowości Nowodworze

Uchwała nr XVI/123/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze przylegającym do ulic Koszyckiej, Granicznej, Lipowej i Brzozowej w miejscowościach Zgłobice i Koszyce Małe

Uchwała nr XVI/124/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego kopalni gazu "Tarnów" w obrębie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 410/7 położonej w miejscowości Zawada na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała nr XVI/125/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Tarnów" w obrębie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 235 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała Nr XVI/126/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 rok w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2004 roku

Uchwała Nr XVI/127/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 307