bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXI Sesja Rady Gminy Tarnów - 21 grudnia 2005 r.

 


Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/303/2005 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/304/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/305/2005 wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/306/2005 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/307/2005 w sprawie zaopiniowania wyznaczenia aglomeracji Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/308/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXI/309/2005 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żdżarach bez obowiązku dokonywania dopłatOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 391