bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 23 listopada 2005 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/276/2005 w sprawie obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez pana Romana Szary w związku z wygaśnięciem mandatu radnego

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/277/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym komisji stałych Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/278/2005 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/279/2005 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej 25 rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/280/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/281/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych w ciągu drogi powiatowej nr 310 Tarnów - Zakliczyn

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/282/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej w ciągu drogi powiatowej nr 359 Tarnów – Wola Rzędzińska - Wałki

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/283/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. opracowanie projektu technicznego chodnika przy drodze powiatowej nr 338 Tarnów – Biała - Bobrowniki

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/284/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2005 r

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/285/2005 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/286/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów pomiędzy ulicami Wesołą, Nową , Źródlaną i Pogodną w miejscowości Koszyce Małe

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/287/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów dla terenów rolnych i leśnych

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/288/2005 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/289/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1564 położonej w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/290/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 4706/44 położonej w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/291/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 4704/6 położonej
w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/292/2005 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadzie

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/293/2005 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/239/2005 r. z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Koszycach Małych

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/294/2005 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/295/2005 w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/296/2005 w sprawie Programu Współpracy Gminy Tarnów z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/297/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatku rolnego oraz informacji o gruntach

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/298/2005 w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/299/2005 w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji oraz informacji o lasach dla ustalenia podatku leśnego na obszarze gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/300/2005 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXVIII/301/2005 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 318