bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 15 września 2005 r.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 260/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. opracowanie projektu technicznego chodnika przy drodze powiatowej nr 376 Koszyce Małe - Zgłobice

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 261/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. opracowanie projektu technicznego chodnika przy drodze powiatowej nr 375 Zgłobice - Szczepanowice

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 262/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 375 Zgłobice - Szczepanowice

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 263/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej w Błoniu w ciągu drogi powiatowej nr 375 Zgłobice - Szczepanowice

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 264/2005 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. remont ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 362 Wola Rzędzińska – Ładna - Skrzyszów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 265/2005 w sprawie tablicy pamiątkowej poświęconej 25 rocznicy powstania NSZZ Solidarność

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 266/2005 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 267/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Utworzenie Lapidarium w Porębie Radlnej” w ramach Działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w formie weksla niezupełnego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 268/2005 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 269/2005 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 270/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi wojewódzkiej dz. nr 156 w miejscowości Nowodworze

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 271/2005 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 272/2005 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 273/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 274/2005 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr 275/2005 w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Tarnów w kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.oOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 318