bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVI Sesja Rady Gminy Tarnów - 7 lipiec 2005 r.

 

Uchwała Nr XXVI/245/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVI/246/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 359 Tarnów - Wola Rzędzińska - Wałki

Uchwała Nr XXVI/247/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. poszerzenie odcinka drogi powiatowej nr 310 Tarnów - Zakliczyn

Uchwała Nr XXVI/248/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim

Uchwała Nr XXVI/249/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Małopolskim

Uchwała Nr XXVI/250/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego

Uchwała Nr XXVI/251/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Radlnej etap I i w Tarnowcu etap I

Uchwała Nr XXVI/252/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zabezpieczenia wekslem "in blanco" środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jodłówce - Wałkach

Uchwała Nr XXVI/253/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg gminnych i włączenia ich do dróg wewnętrznych

Uchwała Nr XXVI/254/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice

Uchwała Nr XXVI/255/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Żdżarach

Uchwała Nr XXVI/256/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Błoniu - działka nr 201/2

Uchwała Nr XXVI/257/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie akceptacji zawartego porozumienia

Uchwała Nr XXVI/258/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutów Sołectw

Uchwała Nr XXVI/259/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą "Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie"
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 550