bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 24 luty 2005 r.

 

Uchwała Nr XXIV/206/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. Uchwała budżetowa gminy Tarnów na 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/207/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXIV/208/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXIV/209/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIV/210/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała Nr XXIV/211/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej – zadanie C1 A

Uchwała Nr XXIV/212/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu odpłatności za dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych

Uchwała Nr XXIV/213/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXIV/214/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad organizowania pogrzebów przez Gminę Tarnów

Uchwała Nr XXIV/215/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

Uchwała Nr XXIV/216/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przekazania dotacji na dofinansowanie dożywiania uczniów

Uchwała Nr XXIV/217/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/84/2003 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXIV/219/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/85/2003 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na obszarze Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXIV/220/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/43/03 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/221/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości

Uchwała Nr XXIV/222/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXIV/223/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju miejscowości Poręba Radlna na lata 2005 – 2007Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 563