bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 stycznia 2006 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/317/2006 - Uchwała budżetowa na rok 2006

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/318/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/319/2006 w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Tarnów w kapitale zakładowym Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/320/2006 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/321/2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2006 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/322/2006 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Gminy Tarnów na 2006 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/323/2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/324/2006 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Jodłówka-Wałki

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/325/2006 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów oraz opłaty targowej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/326/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Rzędzińskiej – zadanie C1 A

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/327/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Radlnej etap I i w Tarnowcu etap I

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXIII/328/2006 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w TarnowieOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 188