bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIV Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 luty 2006 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/329/2006 w sprawie udzielenia Gminie Miasta Tarnowa pomocy finansowej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/330/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/331/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koszycach Wielkich

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/332/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i Błoniu etap I

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/333/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/334/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/335/2006 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/336/2006 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/337/2006 w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/338/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pleśna

Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXXIV/339/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/323/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia oraz nagród jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowegoOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 312