bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXV Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 kwiecień 2006 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/340/2006 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tarnów w 2005 roku

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/341/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/342/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Zgłobicach

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/343/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Radlnej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/344/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Łękawce

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/345/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/346/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 1556/2 położonej w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/347/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/348/2006 w sprawie zamiany oraz oddania udziału w prawie własności do nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/349/2006 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/350/2006 w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/351/2006 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/321/2006 z dnia 26.01.2006 r. dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/352/2006 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/353/2006 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/354/2006 w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej w Błoniu

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/355/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/356/2006 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXV/357/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rokOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 136