bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 11 sierpień 2006 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/361/2006 w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/362/2006 w sprawie nadania nazw dwóm ulicom we wsi Koszyce Wielkie

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/363/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tarnowcu

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/364/2006 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu – działki nr 33/192

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/365/2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/366/2006 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/367/2006 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 4 w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/368/2006 w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej w Jodłówce - Wałkach

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/369/2006 w sprawie akceptacji zawartego porozumienia

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/370/2006 w sprawie akceptacji zawartego porozumienia dotyczącego powierzenia zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/371/2006 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Tarnów

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/372/2006 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/373/2006 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XXXVIII/374/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 23.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 239