bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLI Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 października 2006 r.

 

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/376/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2006 rok

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/377/2006 w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/319/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2006 r.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/378/2006 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2006

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/379/2006 w sprawie zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu w budżecie na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/380/2006 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej.

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/381/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pleśna w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z utrzymaniem dzieci z terenu Gminy Pleśna przyjętych do Przedszkola Publicznego w Koszycach Małych

Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr XLI/382/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Pleśna w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z dowożeniem niepełnosprawnego dziecka z terenu Gminy Pleśna (Świebodzin) do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze.
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 23.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 321