bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 23 maja 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/316/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-22

UCHWAŁA NR XXVIII/317/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/318/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXVIII/319/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXVIII/320/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/321/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ks. J. Twardowskiego za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/322/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/323/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/324/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/325/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/326/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnów

UCHWAŁA NR XXVIII/327/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w "Planie odnowy miejscowości Tarnowiec na lata 2010-16"

UCHWAŁA NR XXVIII/328/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: ogólnodostępności obiektów wybudowanych w ramach zadania "Zagospodarowanie centrum wsi Biała"

UCHWAŁA NR XXVIII/329/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/330/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXVIII/331/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXVIII/332/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym

UCHWAŁA NR XXVIII/333/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVIII/334/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie termomodernizacji ZSP w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXVIII/335/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 31.05.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 31.05.2013
Dokument oglądany razy: 3 035