bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja w związku ze zmianami na 1-03-2015 (27-02-2015 ms)

Dowody osobiste

 

Wydawaniem dowodów osobistych oraz sprawami meldunków w Urzędzie Gminy Tarnów zajmuje się ref. Spraw Społeczno-Administracyjnych - parter, pok. 9.

Informacje dot. dowodów osobistych - tel: 14 688 01 40


Informacje dot. spraw meldunkowych- tel: 14 688 01 32


Informacja dot. zgłaszania zagionionych dowodów osobistych do banków

Formularze

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące 

- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego


Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć:

1. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osoby bez znaków szczegółowych i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (Dz.U. nr 112 poz. 1182 z 2000 r.)

2. Odpis skrócony aktu urodzenia z aktualnymi danymi osobowymi (dotyczy osoby składającej wniosek po raz pierwszy lub będącej stanu cywilnego: kawaler, panna lub odpis skrócony aktu małżeństwa z aktualnymi danymi dla osób pozostających w związku małżeńskim, po rozwiązaniu małżeństwa lub owdowieniu - Dz.U. jw. - (Urzędy Stanu Cywilnego wydają akty do wyrobienia dowodów bezpłatnie.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 01.07.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 24.03.2011
Dokument oglądany razy: 3 823