bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXX Sesja Rady Gminy Tarnów - 25 lipca 2013 r.UCHWAŁA NR XXX/339/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

UCHWAŁA NR XXX/340/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. 

UCHWAŁA NR XXX/341/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi

UCHWAŁA NR XXX/342/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w częsci miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXX/343/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 495/5 położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXX/344/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 884/4 położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXX/345/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - dz. 495/5 położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXX/346/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXX/347/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVII/203/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

UCHWAŁA NR XXX/348/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie przekazania zarządzania drogą woj. nr 977 w zakresie realizacji zagospodarowania pasa drogowego w miejscowościach: Tarnowiec. Nowodworze i Poręba Radlna

UCHWAŁA NR XXX/349/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Woj. Małopolskim na opracowanie dokumentacji technicznych

UCHWAŁA NR XXX/350/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przekazania środków finansowych

UCHWAŁA NR XXX/351/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu budżetu na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/352/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXX/353/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu "Akademia Talentów" współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKL

UCHWAŁA NR XXX/354/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym podstawę programowąOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 02.08.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 02.08.2013
Dokument oglądany razy: 3 095