bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.09.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Leki - aktualizacja

http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/191-odpady

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów:

Konsorcjum:
1/Małopolskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. 30-307
Kraków ul. Barska 12
2/ A.S.A. EKO Polska Spółka z o.o.
41-800 Zabrze ul. Lecha 10
3/ PUK VAN GANSEWINKEL
30-740 Kraków ul. Półłanki 64

Informacja o firmie

- ulotka informacyjnaMiejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą
Harmonogramy:

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki
Sektor 2 (odpady komunalne)- Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe

sektor 2 (odpady segregowane) - harmonogram z 24-07-2013

Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra

Dodatkowy harmonogram odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe (mały samochód) - harmonogram z 24-07-2013Sprzęt elektroniczny

Zbiórki będą organizowane przez Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych dwa razy w roku przez wykonawcę odbierającego odpady komunalne. Stosowna informacja pojawi się na stronie gminy www.gmina.tarnow.plOpłaty

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić bez wezwania do 30 dnia każdego miesiąca począwszy od lipca 2013 r. na konto bankowe Urzędu Gminy Tarnów, w Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów nr 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w kasie Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19.Formularze

- druk deklaracji (wersja Word)

Wniosek o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania (wersja WORD)Dokumenty/Prawo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 09.3013)

- Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów - Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r. - tekst jednolity

- UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektory

UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XXVI/292/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/337/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXIX/338/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR XXX/341/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługiWykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów

- wykazPoziomy recyklingu

 - za 2012 rok

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
  • Papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.09.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 3 135