bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXII Sesja Rady Gminy Tarnów - 25 października 2013 r.

 

UCHWAŁA NR XXXII/357/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

UCHWAŁA NR XXXII/358/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/359/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnów i jej jednostkom organizacyjnym.

UCHWAŁA NR XXXII/360/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie termomodernizacji ZSP w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXII/361/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej ul. Na Młyny - etap I

UCHWAŁA NR XXXII/362/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap III

UCHWAŁA NR XXXII/363/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXXII/364/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXVI/294/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/365/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Tarnów nr XXXII/314/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXII/366/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prożytku publicznego na 2014 r."

UCHWAŁA NR XXXII/367/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na dokończenie remontu odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 1350K w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXXII/368/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXII/369/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016



Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 31.10.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 31.10.2013
Dokument oglądany razy: 2 662