bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXV Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 stycznia 2014 r.
 UCHWAŁA NR XXXV/388/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXV/389/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/391/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/392/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: aktualności dokumentów planistycznych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/393/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego

UCHWAŁA NR XXXV/394/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania

UCHWAŁA NR XXXV/395/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXXV/396/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały XXIV/385/2013 z 30 grudnia 2013 r. dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXV/397/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2014 r.


UCHWAŁA NR XXXV/398/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/399/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w uchwale dot. podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XXXV/400/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/401/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXXV/402/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia PolicjiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.02.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.02.2014
Dokument oglądany razy: 2 932