bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVI Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 lutego 2014 r.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

UCHWAŁA NR XXXVI/404/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/405/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXVI/406/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/407/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/408/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/409/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: uchwalenia palnu pracy Rady Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/410/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie MZPZ w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXVI/411/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/412/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVI/413/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR XXXVI/414/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie: "Budowa kanalizacji w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka"

UCHWAŁA NR XXXVI/415/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gmine TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 06.03.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 2 379