bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVII Sesja Rady Gminy Tarnów - 29 kwietnia 2014 r.UCHWAŁA NR XXXVII/416/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-2024

 UCHWAŁA NR XXXVII/417/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/418/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/419/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CAK za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/420/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP GT za 2013 rok 

UCHWAŁA NR XXXVII/421/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/422/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/423/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem Małopolskim

UCHWAŁA NR XXXVII/424/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXVII/425/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXVII/426/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałki  

UCHWAŁA NR XXXVII/427/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu w centrum sołectwa nr 1 w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXVII/428/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie:  nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVII/429/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXVII/430/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie:  nadania nazwy placowi położonemu w centrum wsi w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/431/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Tarnowcu przy drodze gminnej Na Młyny - etap II

UCHWAŁA NR XXXVII/432/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XXXVII/433/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/435/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadania pn. "wykonanie oznakowania o zmiennej treści w ciągu drogi powiatowej 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w miejscowości Wola Rzędzińska"Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.06.2014
Podpisał: Klaudiusz Dzik
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.05.2014
Dokument oglądany razy: 2 146