bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/436/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-2024

UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/438/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie zasad uczestniczenia w kosztach związanych z prowadzeniem zajęć z religii dla dzieci  z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVIII/439/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXVIII/440/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVIII/441/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów dla miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXVIII/442/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów na lata 2014-20

UCHWAŁA NR XXXVIII/443/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXVIII/444/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXVIII/445/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Nowodowrzu

UCHWAŁA NR XXXVIII/446/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej przy drodze powiatowej Nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXVIII/447/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVIII/448/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia spłaty pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap IV

UCHWAŁA NR XXXVIII/449/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/450/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/451/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/452/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/453/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XXXVIII/454/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację projektu Akademia Przedszkolaka współfinansowanego przez UE w ramach EFS z POKLOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2014
Dokument oglądany razy: 2 349