bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 14.07.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/56/2014 - publikacja (22-07-2014 ms)

Budżet 2014

 

Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów

- Uchwała nr XXXIII/373/2013 Rady Gminy Tarnów z 10 grudnia 2013 r.Zmiany Uchwały Budżetowej

- UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- UCHWAŁA NR XXXVII/417/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/404/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- UCHWAŁA NR XXXV/389/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.Wiloletnia Prognoza Finansowa

- Uchwała nr XXXIII/372/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2014 -2024Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- UCHWAŁA NR XXXVIII/436/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXVII/416/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXVI/403/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXV/388/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024Opinie RIO

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/54/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/53/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/52/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/40/2014 z 28 maja 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/41/2014 z 28 maja 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-3/14 z 13 stycznia 2014 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-2/2/14 z 13 stycznia 2014 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-429-1/8/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-421/8/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2014

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-1/4/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rokProjekt budżetu

- Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2014 r.

- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-24

- Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/152/2013Sprawozdania RIO

- 1 kwartałSprawozdania i informacje z wykonania budżetu

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/55/01/2014Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 14.07.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 27.11.2013
Dokument oglądany razy: 2 260