bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXXIX Sesja Rady Gminy Tarnów - 5 września 2014 r.

 UCHWAŁA NR XXXIX/455/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIX/456/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXIX/457/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR XXXIX/458/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany aktu założycielskiego Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIX/459/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXIX/460/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXIX/461/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXIX/462/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:enia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 881/7 w Zbylitowskieh Górze

UCHWAŁA NR XXXIX/463/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXIX/464/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XXXIX/465/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XXXIX/466/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
utworzenia odrębnego obwodu głosowania

UCHWAŁA NR XXXIX/467/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie:
ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zbylitowskiej GórzeOpublikował: Klaudiusz Dzik
Ostatnia zmiana: 12.09.2014
Podpisał: Klaudiusz Dzik
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 12.09.2014
Dokument oglądany razy: 2 413