bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XL Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 października 2014 r.
UCHWAŁA NR XL/468/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XL/469/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XL/470/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015."

UCHWAŁA NR XL/471/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały XXIV/385/2014 dot. GPPiRPA Gminy Tarnów


UCHWAŁA NR XL/472/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XL/473/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XL/474/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XL/475/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia

UCHWAŁA NR XL/476/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia

UCHWAŁA NR XL/477/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XL/478/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XL/479/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 r.

UCHWAŁA NR XL/480/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XL/481/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Woli Rzędzińskiej przy drodze powiatowej Nr 1376K relacji Lisia Góra - Zaczarnie - Wola Rzędzińska.

UCHWAŁA NR XL/482/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.11.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.11.2014
Dokument oglądany razy: 2 147