bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

V Sesja Rady Gminy Tarnów - 25 marca 2015 r.
UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze 

UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dot. GPPiRPA Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/45/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia zakrystii w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/50/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/51/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gm. Tarnów a Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR V/52/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice

UCHWAŁA NR V/54/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR V/56/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/57/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/59/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2015 r.

UCHWAŁA NR V/60/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów

UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego

UCHWAŁA NR V/62/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Komitetu Protestacyjnego w Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/64/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 30.03.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 30.03.2015
Dokument oglądany razy: 2 811