bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VI Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR VI/65/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CAK Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/66/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/68/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/69/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR VI/70/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/71/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka - II etap"

UCHWAŁA NR VI/72/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego

UCHWAŁA NR VI/73/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR VI/74/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia MPZP w cz. m. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR VI/75/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VI/76/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.


Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 02.06.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 02.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 101