bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VII Sesja Rady Gminy Tarnów - 17 czerwca 2015 r.

 

UCHWAŁA NR VII/77/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego na realizację projektu "Pierwszy dzwonek"

UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR VII/79/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/80/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/82/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR VII/85/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:wniesienie aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/86/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR VII/87/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Białej

UCHWAŁA NR VII/88/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia darowizny

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014 r. dotyczącej ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR VII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów

UCHWAŁA NR VII/91/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

UCHWAŁA NR VII/92/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów w 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

UCHWAŁA NR VII/94/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: deklaracji dalszego członkostwa Gminy Tarnów w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa - LGD

UCHWAŁA NR VII/95/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 23.06.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 533