bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa linków, aktualizacja PSZOK (15-07-2015 ms)

http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/191-odpady

 

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tarnów:

Konsorcjum:
1/ AVR Spółka z o.o. - Lider
ul. Józefa Dietla 93/4
31 031 Kraków
2/ AVR S.p.A.
Via Francesco Tensi 116
00133 ROMA

- ulotka informacyjnaMiejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą
Harmonogram odbioru odpadów w 2015 r
. (obowiązuje od 1-07-2015 r.):

harmonogram  - odpady komunalne, segregowane, zielone, elektroniczne, wielkogabarytowe:

Sektor 1 - Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki

Sektor 2 - Tarnowiec, Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce Małe

Sektor 3 - Biała, Błonie, Koszyce Wielkie, Zgłobice, Zbylitowska Góra
Niezużyte i przeterminowane leki

Niezużyte i przeterminowane leki można wrzucać do specjalnie wystawionych pojemników w niżej wymienionych aptekach:

- Punkt Apteczny w Koszycach Małych, ul. Główna 29

- Apteka "LIBRA", Nowodworze 72B
Opłaty - obowiązują od 1 lipca 2015 r. 

Opłaty za odbiór odpadów należy wnosić bez wezwania do 30 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto bankowe  dla opłaty śmieciowej (nr konta można otrzymać w pok. 101 lub pod nr tel 14 688 01 16) lub konto ogólne Urzędu Gminy Tarnów, w Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie o/Tarnów nr 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001 za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w kasie Urzędu Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19.

selektywny sposób zbierania zmieszany sposób zbierania
dla gospodarstw 1 osobowych 9 18
dla gospodarstw 2 osobowych 15 30
dla gospodarstw 3 osobowych 21 42
dla gospodarstw 4 osobowych 26 52
dla gospodarstw 5 osobowych 29 58
dla gospodarstw 6 osobowych 31 62
dla gospodarstw 7 i więcej osobowych 33 66Formularze

- druk deklaracji(pdf)  (wersja Word)

Wniosek o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania (wersja WORD)Dokumenty/Prawo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) (stan na 09.3013)

- Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów - Uchwała Nr XXIV/260/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 4 grudnia 2012 r. - tekst jednolity

- UCHWAŁA NR XXIV/261/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie: podziału gminy na sektory

UCHWAŁA NR XXV/278/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XXVI/292/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

- UCHWAŁA NR XXX/341/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi

UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/82/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta TarnowaWykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnów

- wykazPoziomy recyklingu

- za 2014 rok:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 33,72 %
  • Papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 42,1 %
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 %

- za 2013 rok:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 35,69%
  • Papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 25,76%
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%

 - za 2012 rok:

  • Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 55%
  • Papier, metal,tworzywa sztuczne i szkło - 2,2%
  • Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 6,8%


Ankieta

- Ankieta dot gospodarki odpadamiOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.07.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 06.09.2013
Dokument oglądany razy: 13 434