Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Tarnów z dnia 7 lipca 2005 r Nr XXVI/254/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice.

 

© 2004 Urząd Gminy Tarnów