bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 25/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.10.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku na działkach nr 148/15; 148/20 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 108/38; 108/36 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 222; 199/3; 214/2; 441/21; 441/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole dwuoddziałowe i stołówkę szkolną zlokalizowanego na działce nr 366 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 591/7; 592/8; 592/7 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie rurociągu lewarowego oraz komory odbiorczej na działce nr 253/3 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 127/7 w miejscowości Tarnowiec gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2016

11.08.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 4673/11; 4673/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2016

11.08.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej na działkach nr 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8 , 108/3, 71/5 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2016

11.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 4651/3; 4651/7; 4652/10; 4652/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 03.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie rowu odwadniającego umocnionego elementami betonowymi prefabrykowanymi oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 479/2; 479/1; 478/1; 481/2; 481/5 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.8.2016

09.08.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2016

09.08.2016

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 4651/2; 4652/10; 4652/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2016

09.08.2016

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/19; 148/2; 131/2; 133/4; 133/5; 148/6; 148/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2016

08.08.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia że w dniu 5 sierpnia 2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.7.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2016

05.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 840/3, 840/9, 841, 842/5 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Woj. Małopolskiego

02.08.2016

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA o wydaniu w dniu 11 lipca 2016 r. decyzji Nr 10/2016 znak: WI-VIII.7840.9.7.2016 o pozwoleniu na budowę inwestycji, pn.: „Przebudowa infrastruktury technicznej na szlaku Tarnów - Wola Rzędzińska w zakresie projektowanych robót - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia w km 82.720", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Macieja Adamczaka, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań z 29 lutego 2016 r. (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Oddział Zamiejscowy w Tarnowie 9 marca 2016 r.), uzupełnionego za pismem z 28 czerwca 2016 r. (wpływ 6 lipca 2016 r.) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

Wykaz - GR.6840.06.2016

01.08.2016

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska, działka ewidencyjna numer 2577/2 objęta KW nr TR1T/00098500/4, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.25 ha , 3) opis nieruchomości : działka nr 2577/2 o konfiguracji prostokąta, zabudowana - budowle nadziemne i podziemne,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2016

26.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 393/8, 394/11 położonych w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2016

26.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 161, 153, 157, 152/1, 156/3, 147/2 położonych w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2016

26.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 351, 463/1, 352/3, 352/1, 352/5, 353 położonych w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2016

26.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 611/2, 611/5, 601, 600/7, 599/5, 593/2, 592/8, 591/7, 590/6 położonych w miejscowości Koszyce Wielkie oraz dz nr 456/9 położonej w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2016

26.07.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 21.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na dz. nr 680/2, 687/1, 687/3, 686/1, 684/1, 682/1, 681/2, 654/1, 681/3, 681/4, 653/4, 640/2, 635/2, 639/2, 639/4, 639/5, 640/1 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 451 668