bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

25.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 24.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2016

25.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 25.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr: 230/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.86.2016

21.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 468/2; 468/13; 468/14; 468/6; 468/7; 553/13; 553/20; 553/21; 553/9; 553/10; 553/11; 553/2; 553/7; 553/17; 553/18 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2016

18.10.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości że w dniu 18 października 2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.9.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2016

14.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem na działkach nr 27; 16/10 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2016

14.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV TARNÓW wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej na działkach nr 340; 66/1 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

12.10.2016

 Wójt Gminy Tarnów zaprasza do zgłaszania propozycji projektów w celu włączenia ich do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016- 2022. Projekty można zgłaszać na dostępnych poniżej formularzach, w terminie od dnia 13.10.2016 r. do dnia 26.10.2016 r. do godz. 15.30, osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tarnów pok. 6A, pocztą tradycyjną lub na adres poczty elektronicznej rewitalizacja@gmina.tarnow.pl. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wraz z formularzami wniosków oraz dokumentami wskazującymi obszar wyznaczony do rewitalizacji znajdują się w zakładce Rewitalizacja Gminy Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.83.2016

11.10.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 2829/5; 2829/26; 2829/27; 2829/18; 2829/20; 2829/28; 2829/21; 2830/2; 2830/1; 2830/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.66.2016

11.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 03.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 680/2, 687/1, 687/3, 686/1, 684/1, 682/1, 681/2, 654/1, 681/3, 681/4, 653/4, 640/2, 635/2, 639/2, 640/1 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2016

11.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 07.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 108/3, 71/5 w miejscowości Zawada Gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2016

11.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 04.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 840/3, 840/9, 841, 842/5 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2016

06.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i likwidacji gazociągu wysokiego ciśnienia na działkach nr 516/3; 516/4 w miejscowości Koszyce Wielkie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.82.2016

06.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 230/2; 233 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.07.2016

06.10.2016

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Biała działka ewidencyjna numer 388/8 objęta KW nr TR1T/00070136/9

Wykaz - GR.6840.07.2016

06.10.2016

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Biała działka ewidencyjna numer 388/9 objęta KW nr TR1T/00070136/9

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2016

03.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 29.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 3196; 3197/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2016

03.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 28.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 161, 153, 157, 152/1, 156/3, 147/2 położonych w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2016

03.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 27.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr: 393/8, 394/11 położonych w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6845.20.2016

03.10.2016

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Koszyce Wielkie, część działki ewidencyjna numer nr 708/11 objęta KW nr TR1T/00056037/1

Wykaz - GR.6845.21.2016

03.10.2016

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Nowodworze, działka ewidencyjna numer nr 94/2 objęta KW nr TR1T/00029506/2

Wykaz - GR.6845.22.2016

03.10.2016

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Błoniu, działki ewidencyjne numer nr 447/1 i 447/2, objęte KW nr TR1T/00002897/4

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.68.2016

03.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 27.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 351, 463/1, 352/3, 352/1, 352/5, 353 położonych w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2016

30.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 27.09.2016 r. została wydana decyzja zmieniająca inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku na działkach nr: 148/15; 148/20 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.80.2016

29.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1419/8; 1422; 1249; 1435/2; 1257/14; 1257/5; 1257/4; 1257/12 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2016

26.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.09.2016 r. została wydana odmowna decyzja dla inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 2772/106; 2798 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 471 789