bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rewitalizacja Gminy TarnówPodstawowe informacje o rewitalizacjiGminny Program Rewitalizacji

- GPR - Uchwała nr XXXI/323/2017 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

- GPR - UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22 (uchylony)

- Mapa zjawisk kryzysowych

- mapa zmian funkcjonalno –przestrzennych: cz 1      cz 2    cz 3     cz 4 Prace Komitetu Rewitalizacji

- Uchwała nr 2/2017

- Protokół z posiedzenia 13 kwietnia 2017 r.

- Uchwała nr 1/2017

- Protokół z posiedzenia 30 marca 2017 r.


Konsultacje społeczne projektu GPR w dniach 15-03 do 13-04-2017 r.

- Raport z konsultacji

- Mapa obszary górnicze

- Ogłoszenie 

- Projekt GPR

- Projekt uchwały Rady Gminy o przyjęciu GPR

- Mapy obszarów do rewitalizacji

- Wnioski rewitalizacyjne - zadania inwestycyjne - cz 1 - cz 2 - cz 3 - cz 4

- Wnioski rewitalizacyjne - zadania społeczne - cz 1 - cz 2

- Formularz uwag do GPR

- Ankieta 
Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji (3-16.03.2017)

- Ogłoszenie o naborze

- Formularz zgłoszeniowy - osoby fizyczne

- Formularz Zgłoszeniowy - osoby prawne

- ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Tarnów Nr 37/2017 z dnia 22 marca 2017 r - powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

- ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Tarnów Nr 44/2017 z dnia 29 marca 2017 r - Regulamin pracy Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 - 2022.
Nabory na projekty rewitalizacyjne (3-10-03-2017)

- Ogłoszenie

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania inwestycyjne

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania społeczne

 Konsultacje społeczne w dniach 07.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

Informacja o konsultacjach

Projekt uchwały RG

Raport z diagnozy (wer. 3)

Mapy

Raport z konsultacji społecznych
Nabór na projekty rewitalizacyjne

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania inwestycyjne

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania społecznePodsumowanie konsultacji społecznych  23-11-2016 -23-12-2016

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji

Mapy - obszary

Raport z konsultacji społecznych  
Ankiety do wypełnienia:

FORMULARZ KONSULTACJI projektu uchwał: o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów, w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 - ankieta do wypełnienia (format Word/Libre Office)

Formularz konsultacji -wersja online - Google docs


Ankieta - Diagoza pogłębiona-obszar-zdegradowany-i-rewitalizacji (wer. Word)
Dokumenty:

UCHWAŁA NR XXV/281/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XXV/282/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXI/244/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego

RAPORT (wer. 2) z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Tarnów wraz z uzasadnieniem i rekomendacją terenów do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji - Projekt (11-2016 )

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszru zdegradowanego (11-2016)
Projekt w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 oraz zasady jego działania - Projekt

Ogłoszenie o rewitalizacji Wójta Gminy Tarnów - zaproszenie do konsultacji

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777)
Dane adresowe:

tel: 14 688 01 16 

e-mail: rewitalizacja(małpa)gmina.tarnow.plOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.06.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.06.2016
Dokument oglądany razy: 9 431