bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.4.2018

13.03.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i budowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr: 215/15; 215/14; 215/11; 215/7; 215/5; 200/4; 199; 216; 215/3; 215/4; 215/6; 215/9; 215/12 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2018

13.03.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 06.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej na działkach nr 280/1; 289 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2018

13.03.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 07.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 715/1; 715/12 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Informacja - ARiMR

12.03.2018

  W tym roku zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich rolnik może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Termin składania oświadczeń kończy się 14 marca 2018 r. Od 15 marca trzeba będzie już ubiegać się o dopłaty przez internet, składając elektroniczny formularz wniosku. ARiMR zachęca do wykorzystania nadchodzących dwóch dni i złożenie oświadczenia. Z tej możliwości może skorzystać jeszcze 55 tys. W dniach 13 i 14 marca biura powiatowe będą pracować od godz. 7.30 do 18.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2017

09.03.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr: 95/2; 94/1; 89/2 w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2018

09.03.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 446; 445/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.2.2018

09.03.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 387; 385/10 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Wykaz

09.03.2018

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2018.121 t.j.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec - części działki nr 33/188 i nr 33/187 objętej księgą wieczystą nr TR1T/0005335/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkiem szatniowo-magazynowym, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do piłki nożnej i miejscami postojowymi, 2) powierzchnia nieruchomości : części działki nr 33/188 o pow. 0.2475 i nr 33/187 o pow. 0.4109 ha

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.3.2018

06.03.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.03.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 373; 444/10; 444/12; 444/19; 443/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6840.01.2018

28.02.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się przetarg:
I. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach,niezabudowanych, oznaczonych w planie symbolem MN wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności działki nr 405/8 (dojazd) objętej KW nr TR1T/00135887/2,. Termin zagospodarowania, ograniczenia, zobowiązania – brak. Do wylicytowanych cen działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %

II. pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2017

28.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 27.02.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr: 173; 156/3; 156/4; 54/1; 54/2 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2017

28.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.02.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 612/10; 612/9; 612/7; 612/5; 608/9; 622 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - dotacje oświatowe

27.02.2018

 Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.
Podstawowa kwota dotacji w 2018r, na podstawie art.78c ust.3, na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi:
1. dla przedszkoli 782,74 zł,
2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 576,44 zł,
Statystyczna liczba uczniów w 2018 r. dokonana na podstawie art.78c ust.2 wynosi w:
1. przedszkolach – 122,
2. oddziałach przedszkolnych – 37.
Wskaźnik zwiększające w 2018 r. ,o którym mowa w art. 14 ust.1,2 i 8 wynosi dla:
1. publicznych szkól podstawowych 1,330
2. publicznych gimnazjów – 1,346.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2018

23.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 13.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 108/1 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2018

23.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 15.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 265/6, 266, 278, 279, 308 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.17.2018

22.02.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 15.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 435/6, 435/7, 435/9 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.16.2018

22.02.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 15.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 102/2, 102/1, 101/2, 101/1, 88 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2018

21.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 13.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1683/1, 1732/1, 1738/8, 1738/15, 1741/1, 1744/4, 1744/3, 1738/16, 1741/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Zawiadomienie - DOOS-DSII.4200.19.2017.aj.19

16.02.2018

 Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.), dalej ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przełożeniuu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady AA (węzeł barnów - "Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), (poprzednia nazwa: „Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: węzeł Krzyż w ciągu autostrady A-4 Kraków — Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków — Tarnów"), według wariantu III — etap I, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyny zwłoki stanowią skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przeprowadzenia w szerokim zakresie postępowania wyjaśniającego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2018

13.02.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 06.02.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogi wewnętrznej na działkach nr 250; 249 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

09.02.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 19.02.2018 r. do 20.03.2018 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny1000 do 1100.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2017

08.02.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.02.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej na działce nr: 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW W ARiMR

07.02.2018

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej na udostępnionym przez ARiMR formularzu geoprzestrzennym wniosku o przyznanie pomocy. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl. Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego wniosku
o przyznanie pomocy w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Informacja na temat wymiany pieców na gazowe

07.02.2018

  Gmina Tarnów rozpoczyna realizację projektu związanego z wymianą starych niskosprawnych pieców węglowych na nowe kotły gazowe. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w ramach ww. projektu planuje się wymianę starych kotłów węglowych na nowe piece gazowe. Kwalifikacja mieszkańców do skorzystania z dotacji odbywała się na podstawie złożonych wstępnych deklaracji udziału w projekcie.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 678 155