bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Urząd Gminy Tarnów

 

Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19
33-100 Tarnów
tel: 14 688 01 01 fax: 14 688 01 03
e-mail: urzad (at) gmina.tarnow.pl
www.gmina.tarnow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

Konto: BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, O/TARNÓW
NR 08 8589 0006 0250 0926 0360 0001

(dla opłaty śmieciowej każdy podatnik posiada indywidualny nr konta)

Konto na opłaty za udostępnienie danych osobowych: BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE, O/TARNÓW
NR 67 8589 0006 0250 0926 0360 0006


Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:30-16:30
Wtorek-Piątek: 7.30-15.30

GPS: 50N 00.646 20E 58.884

Referat Finansowo-Budżetowy
parter, pok. 1-4
tel:
finanse: 14 688 01 18
podatki -księgowość: 14 688 01 21
podatki - os. prawne: 14 688 01 47
śmieci - księgowość: 14 688 01 21
podatki - wymiar (naliczanie podatków): 14 688 01 23
e-mail: finanse (at) gmina.tarnow.pl


Referat Spraw Społeczno-Administracyjnych
parter, pok: 8-9
tel:
dowody osobiste: 014 688 01 40
meldunki: 014 688 01 32
kadry: 14 688 01 45
OSP/OC: 14 688 01 26
e-mail: ewidencja (at) gmina.tarnow.pl


Referat Inwestycji i Rozwoju
I piętro, pok. 101-102
tel: 14 688 01 16, 14 688 01 34
e-mail: inwestycje (at) gmina.tarnow.pl


Referat Gospodarki Komunalnej
I pietro, pok. 103-104
tel: 14 688 01 42, 14 688 01 43, 14 688 01 15
e-mail: gk (at) gmina.tarnow.pl


Referat Zagospodarowania Przestrzennego
I piętro, pok. 105
tel: 14 688 01 38, 14 688 01 17
e-mail: budownictwo (at) gmina.tarnow.pl

Referat Spraw Organizacyjnych i Zamówień Publicznych
tel: 14 688 01 35
ozp (at)gmina.tarnow.pl

Referat Geodezji, Obrotu Nieruchomościami i Rolnictwa
I piętro, pok. 107
tel: 14 688 01 14, 14 688 01 46 (rolnictwo)
e-mail: geodezja (at) gmina.tarnow.pl


Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
II piętro, pok. 212
tel: 14 688 01 35
e-mail: radca.prawny (at) gmina.tarnow.pl


Wieloosobowe stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
parter, pok. 8
tel: 14 688 01 41
e-mail: edg (at) gmina.tarnow.pl


Samodzielne stanowisko ds. Informatyki
mgr inż. Mariusz Sopala, inż. Klaudiusz Dzik, mgr inż. Filip Malig
II piętro, pok. 206
tel: 14 688 01 88
e-mail: informatyk (at) gmina.tarnow.pl


Samodzielne stanowisko pracy ds. Promocji Gminy
I piętro, pok. 100
tel: 14 688 01 31
e-mail: ekubisztal (at) gmina.tarnow.pl


Samodzielne stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy
II piętro, pok. 213 (sekretariat)
tel: 14 688 01 58
e-mail: radagminy (at) gmina.tarnow.pl


Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacji pozarządowych
parter, pok. 8
tel: 14 688 01 25
e-mail: op (at) gmina.tarnow.pl


Straż Gminna Gminy Tarnów
p.o. komendanta: Arkadiusz Łucarz
oficyna - p. 101A
tel: 14 688 01 44
e-mail: straz.gminna (at) gmina.tarnow.plOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 14.02.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.03.2011
Dokument oglądany razy: 54 563