bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 11.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku na działkach nr 18/8; 18/7 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.48.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 11.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 192; 193/1; 193/2; 194; 195; 196 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.30.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 50/3; 50/2; 53/1; 53/2; 51 w miejscowości Tarnowiec gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.36.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr: 52/14; 52/5 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.34.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 32/1; 547/13; 548; 549/3; 549/9 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.33.2017

18.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 550/2; 551; 600; 549/3 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.24.2017

16.08.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 33/2017 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.24.2017 z dnia 13 lipca 2017 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – zewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium na działkach nr 822/4; 823; 825; 827 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2017

11.08.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 11.08.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej na działkach nr 52/8; 52/10; 52/13; 52/14; 65 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.32.2017

10.08.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 09.08.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku na działkach nr: 511/6; 512/2; 516/12; 516/5; 512/1 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2017

04.08.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 02.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 591; 592; 593 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

04.08.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 02.08.2017 r. została wydana zmiana decyzji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2017

31.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 28.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 455/4; 454/24; 454/25; 457; 454/31; 454/34; 454/43 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Informacja - odpady zielone - Zbylitowska Góra

27.07.2017

Od 31 lipca 2017r będzie umieszczony dodatkowy kontener na odpady zielone w miejscowości Zbylitowska Góra na parkingu k/cmentarza. Odbiór odpadów tylko w dni wyznaczone na odpady zielone – w dni wyznaczone według harmonogramu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2017

27.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 21.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 750/2; 750/11; 750/13 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2017

27.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 26.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 390/2; 390/1; 391; 392/10; 392/9; 379 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2017

27.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 26.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 435/6; 435/7; 435/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.29.2017

25.07.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 20.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie: fragmentu linii napowietrznej izolowanej nN, linii kablowej nN wraz z przyłączami, oświetlenia linią kablową, teletechnicznej linii kablowej wraz z przyłączami oraz linii światłowodowej; demontaż linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz światłowodów na działkach nr 2772/21; 1483; 473/5; 1548/2; 1548/1; 1549/1; 1549/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach, objętych KW numer TR1T/00135886/5, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (w planie oznaczone symbolem MN) - GR.6840.10.1.2017

25.07.2017

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Zgłobicach, objętych KW numer TR1T/00135886/5, niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, jednorodzinne (w planie oznaczone symbolem MN)

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2017

20.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 65; 52/13; 52/10; 52/14; 52/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2017

20.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 324; 217/2; 216/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2017

19.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 14.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 817; 816/4 w miejscowości Łękawka, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.24.2017

17.07.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej – zewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium na działkach nr 822/4; 823; 825; 827 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.31.2017

13.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 340/4; 350; 344; 353 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.38.2017

13.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 06.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 265; 677; 683/1; 682; 680/14; 679/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

11.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 05.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 65/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.56.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Zawiadomienie RDOŚ - ST-I.4210.3.2014.JT

11.07.2017

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) [dalej: kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) [dalej ustawa ooś], zawiadamia strony postępowania o: zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Tarnów - Ponar".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.23.2017

10.07.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 06.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie przepustu wraz z dojazdami (rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowa nowego obiektu mostowego) na działkach nr 201; 322; 581/5; 582/1; 582/2; 25 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2017

10.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 4808/21; 4808/20; 3444/2 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz na działce nr 89 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.26.2017

04.07.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 04.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr: 757/6; 760/26; 1144/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2017

04.07.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 04.07.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 757/1; 760/4; 754/7; 751/2; 750/2; 746/7 w miejscowości Jodłówka-Wałki gm. Tarnów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

03.07.2017

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości: Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Nowodworze oraz Zgłobice.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.37.2017

30.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1073) informuję, że w dniu 27.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 444/12, 373, 445/12, 445/11, 445/2 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.36.2017

30.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1073) informuję, że w dniu 27.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 52/14, 52/5 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6840.12.1.2017

30.06.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, pok. 207 II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Tarnowcu, objętych KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowanych

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.33.2017

28.06.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 21.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 551; 550/2; 600; 549/3 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.34.2017

28.06.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 21.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 549/9; 32/1; 547/13; 549/3; 548 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.35.2017

28.06.2017

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 22.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej oraz budowie kanalizacji opadowej na działkach nr 103; 209; 88; 104; 102/3; 232; 235 w miejscowości Radlna gm. Tarnów.

Dodatkowa zbiórka odpadów selektywnych

26.06.2017

Urząd Gminy Tarnów informuje o dodatkowym terminie zbiórki odpadów selektywnych (tworzywa sztuczne, metal, papier, szkło) w dniu 30 czerwca 2017 r. dla miejscowości: Wola Rzędzińska od nr 1-157 A oraz od nr 158-300. Odpady ze wskazanych miejscowości będą odbierane jak zawsze od godziny 6.00.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WI-XI.7840.1.88.2017.KS

26.06.2017

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2016.1731 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 26 maja 2017 r. (wniosek uzupełniono 20 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte przed Wojewodą Małopolskim postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Joannę Kobylecką

Wykaz - GR.6845.08.2017

26.06.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska, budynek basenu usytuowany na działce nr 4705 położonej w Woli Rzędzińskiej objętej księgą wieczystą KW nr TR1T/00056037/1,

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą nr XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

23.06.2017

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz 1073 t.j.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XXIV/272/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą nr XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.32.2017

22.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1073) informuję, że w dniu 19.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 511/6; 512/2; 516/12; 516/5; 512/1 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2017

22.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 21.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 672/3; 673/1; 671/4; 631; 626 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.30.2017

21.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 50/3; 50/2; 53/1; 53/2; 51 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2017

19.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 19.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Rzędzińskiej z przeznaczeniem na żłobek oraz rozbudowie budynku szkoły w celu utworzenia niezależnego wejścia zlokalizowanego na działce nr 4705 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Konsultacje społeczne - Krajowe Biuro Wyborcze

16.06.2017

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie - Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pok. 712, w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 – 15.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2017

13.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 2656/2; 2654/4 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2017

13.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 09.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 257; 258/2; 258/9; 258/10; 258/11 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.15.2017

07.06.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 07.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie budynku szkoły podstawowej oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia świetlicy w istniejącym budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne zlokalizowanej na działkach nr 481/2; 480/4; 479/4; 482/1 w miejscowości Łękawka, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.29.2017

06.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 05.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: fragmentu linii napowietrznej izolowanej nN, linii kablowej nN wraz z przyłączami, oświetlenia linią kablową, teletechnicznej linii kablowej wraz z przyłączami oraz linii światłowodowej; demontaż linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz światłowodów na działkach nr 2772/21; 1483; 473/5; 1548/2; 1548/1; 1549/1; 1549/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 84 517