bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry

W podmenu znajdują się rejestry prowadzone przez Wójta Gminy Tarnów zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami:

- Rejestr Instytucji Kultury Gminy Tarnów

- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

- Gminna Ewidecnja Zabytków

- Rejestr petycji

- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 20.04.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 10.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 546