bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w cz. miejsc. Zawada, Zbylitowska Góra

Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: zał graficzne + tekst - publikacja (20-08-2018 ms)