bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w cz. miejsc. Zawada, Zbylitowska Góra

Ta wiadomość nie była zmieniana