bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki ŻUK A 151 C rok produkcji 1992 stanowiący własność Gminy Tarnów, a będącego w użytkowaniu przez OSP Koszyce Małe

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przetarg zakończony - Zarządzenie VI/34/2012

 
Ogłoszenie


1. Przetarg ofertowy dotyczący sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK A 151 C rok produkcji 1992 zwanego dalej przedmiotem przetargu , stanowiący własność Gminy Tarnów, będącego w użytkowaniu przez OSP Koszyce Małe.

2. Wartość przedmiotu przetargu – cena wywoławcza wynosi 600,00 złotych

3. Przetarg ofertowy odbędzie się w dniu 19 .03.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Tarnów, ul. Krakowska 19, o godz. 10.00

4. Warunkiem uczestniczenia w przetargu ofertowym jest złożenie pisemnej oferty do dnia 19.03.2012 r. do godz. 9,30 która powinna zawierać :
• oznaczenie oferenta
• wskazanie przedmiotu przetargu
• datę sporządzenia oferty i podpis oferenta.

5. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę.

6. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

7. Jeżeli dwóch lub więcej oferentów zaoferowało tę samą cenę, przeprowadza się dodatkową licytacje. W przypadku przeprowadzenia licytacji, przetarg wygrywa oferent, który zaoferował wyższą cenę.

8. Z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który powinien zawierać:
- informacje o otwarciu przetargu , przedstawienie informacji dotyczącej zasad i warunków jego przeprowadzenia,
- określenie ofert i oferentów , którzy uczestniczyli w przetargu,
- określenie ofert i oferentów , którzy wygrali przetarg,
- podpisy członków komisji i oferentów którzy przetarg wygrali.

9. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów oraz w sołectwach Gminy Tarnów, co najmniej 7 dni przed datą wyznaczonego przetargu.

10. W razie nie dojścia do skutku przetargu w wyznaczonym terminie, przedmiot przeznaczony do zbycia sprzedany zostanie za cenę umowną..

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.03.2012 09:34
Ostatnia zmiana dnia: 2012-03-23 10:01:32
Dokument oglądany razy: 1056
Nie podlega Ustawie