bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w dniu 23.12.2013 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony . Przedmiotem przetargu będzie dzierżawa działki - Koszyce Wielkie działka nr 699/8

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości – obręb Koszyce wielkie numer ewidencyjny 699/8 objęta KW TR1T/000
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej 0.0024 ha
3) opis nieruchomości działka nr 699/8 położona w Koszycach Wielkich
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren
oznaczono symbolem „Z”
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy
6) stawka czynszu dzierżawnego: 50.00 zł rocznie netto
7) wysokość opłat z tytułu dzierżawy : 50.00 zł rocznie netto ( tj. 11,96 EURO)
8) terminy wnoszenia opłat : 15 dni od doręczenia faktury Vat
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy
10) informacja o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb przetargowy - przetarg ustny nieograniczony
11) obciążenia: nie dotyczy
12) wadium wynosi: 5,00 zł

Pouczenie:

Wadium należy wpłacać w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Tarnów lub na konto: BSR Kraków o/Tarnów 08 85890006 0250 0926 0360 0001 w terminie do dnia 18.12.2013 r. włącznie.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.11.2013 11:46
Ostatnia zmiana dnia: 2013-11-20 11:46:03
Dokument oglądany razy: 736
Podlega Ustawie