bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w dniu 23.12.2013 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 odbędzie się publiczny przetarg ustny nieograniczony . Przedmiotem przetargu będzie dzierżawa działki: Błonie działka nr 32/2

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 


1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości –  obręb Błonie numer ewidencyjny 32/2 objęta KW TR1T/00029779/6
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej 0.12ha
3) opis nieruchomości działka nr 32/2 położona w Błoniu
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : według studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren  oznaczono symbolem „Z”
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy
6) stawka czynszu dzierżawnego: 80,00 zł rocznie netto
7) wysokość opłat z tytułu dzierżawy : 80,00 zł rocznie netto ( tj. 9,98 EURO)
8) terminy wnoszenia opłat : 15 dni od doręczenia faktury Vat
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy
10) informacja o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb przetargowy - przetarg ustny nieograniczony
11) obciążenia: nie dotyczy
12) wadium wynosi: 4,00 zł

Pouczenie:

Wadium należy wpłacać w gotówce, w kasie Urzędu Gminy Tarnów lub na konto: BSR Kraków o/Tarnów 08 85890006 0250 0926 0360 0001 w terminie do dnia 18.12.2013 r. włącznie.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
W przetargu należy brać udział osobiście lub za pośrednictwem notarialnie ustanowionego pełnomocnika.


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.11.2013 11:47
Ostatnia zmiana dnia: 2013-11-20 11:47:30
Dokument oglądany razy: 886
Podlega Ustawie