bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zaprojektowanie i przebudowa linii napowietrznej na kablową pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 27 i 28 sieci zasilanej ze st Koszyce Małe 1 na działkach nr 682/1, 682/2 w miejscowości Koszyce Małe - IR-7011.23.2013/2014

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty
Przetarg zakończony

- Ogłoszenie o wyborze oferty
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-34
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Zaprojektowanie i przebudowa linii napowietrznej na kablową pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 27 i 28 sieci zasilanej ze st Koszyce Małe 1 na działkach nr 682/1, 682/2 w miejscowości Koszyce Małe.

III. Zakres prac do wykonania:
1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy linii napowietrznej na kablową pomiędzy stanowiskami słupowymi nr 27 i 28 sieci zasilanej ze st Koszyce Małe 1 na działkach nr 682/1, 682/2 w miejscowości Koszyce Małe wraz z niezbędnymi uzgodnieniami
2.Demontaż słupa przelotowego - szt.1
3. Demontaż słupa rozkracznego - szt. 1
4.Ułożenie kabla YAKXs 4 x 120 o dl. Ok. 85 mb
5. Montaż slupa E12/10 – szt. 1
6. Montaż słupa E 12/15 – szt.1
7. Montaż odgromników GXO – szt. 6
8. Montaż uziemień
9. Wyprowadzenie kabla na słupie - szt. 2
10. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

III. Warunki.
1. Termin wykonania zamówienia do 25.10.2014 r.

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę z podana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 05.09.2014 r. do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Zaprojektowanie i przebudowa linii napowietrznej na kablową na działkach nr 682/1, 682/2 w miejscowości Koszyce Małe.
Kryterium wyboru oferty: cena 100% .

Formularz oferty

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 01.09.2014 15:08
Ostatnia zmiana dnia: 2014-09-08 14:42:55
Dokument oglądany razy: 786
Nie podlega Ustawie