bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Poręba Radlna dz. nr 451 (przysiółek Przebięda ) -GK.271.12.2015

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 
Postępowanie zakończone

- Ogłoszenie o wyborze oferty
Uwaga! Zmiana war. zapytania 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-15
fax. 14/688-01-30

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Poręba Radlna dz. nr 451 i 36 ( przysiółek Przebięda )

1. Zakres prac obejmował będzie m.in.:
- wykonanie map zasadniczych i ewidencyjnych
- wykonanie map do celów projektowych
- uzyskanie pozwolenia na budowę
- zgłoszenia robót budowlanych w zakresie podwieszenia przewodów
- uzyskanie wymaganych zezwoleń i uzgodnień
- wykonanie trzech egz. projektu zagospodarowania terenu
- wykonanie czterech egz. projektu budowlanego
- wykonanie dwóch egz. operatu wodnoprawnego ( dot. przekroczenia potoku )
- wykonanie profilu skrzyżowania z liniami WN i SN
- uzgodnienie opracowanej dokumentacji w TAURON Dystrybucja S.A.
2. Wartość brutto za opracowanie w/w projektu będzie jedynym kryterium wyboru oferenta.

III. Warunki
W wycenie należy ująć wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości projektu.
Do oferty należy dołączyć kopię uprawnień projektowych o specjalności elektrycznej.
W posiadaniu Urzędu Gminy Tarnów są warunki przyłączenia z dnia 30.03.2015 r.

Termin wykonania zamówienia do 30.11.2015 r.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 103 tel. 14/688-01-15

IV. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na Dzienniku podawczym w terminie do dnia 24.04.2015r. do godz. 10:00 w zaklejonej kopercie opisanej: „Opracowanie projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Poręba Radlna dz. nr 451 ( przysiółek Przebięda )”
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
Załączniki:

- formularz ofertowy

- mapa - zmiana

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.04.2015 14:01
Ostatnia zmiana dnia: 2015-04-29 09:32:41
Dokument oglądany razy: 845
Nie podlega Ustawie