bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 284/1 położonej w Koszycach Małych z działkami numer 283/1 i 285/1 położonymi w Koszycach Małych - GR.6830.34.2016

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 284/1 położonej w Koszycach Małych z działkami numer 283/1 i 285/1 położonymi w Koszycach Małych.

Działki w/w stanowią własność/władanie:
nr 284/1 - Gmina Tarnów (władanie),
nr 283/1 - Kowal Marian, Kowal Lucyna (KW 56107)
nr 285/1 - Warchoł Józef (AWZ 62/76) .

Ofertę z napisem „oferta - rozgraniczenie Koszyce Małe ” z podaniem kwoty i terminu wykonania usługi należy złożyć w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 (dziennik podawczy ), w terminie do dnia 12 września 2016 r. włącznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 107 Urzędu Gminy Tarnów - Tarnów ul. Krakowska 19 , nr telefonu 14 688 01 14.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.09.2016 14:45
Ostatnia zmiana dnia: 2016-09-06 14:45:46
Dokument oglądany razy: 527
Nie podlega Ustawie