bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

IX Sesja Rady Gminy Tarnów - 16 września 2015 r.
 

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR IX/100/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/101/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR IX/102/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/103/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi

UCHWAŁA NR IX/104/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w cz. miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR IX/105/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR IX/106/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/107/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/108/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR IX/109/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR IX/110/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

UCHWAŁA NR IX/111/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyboru ławników

UCHWAŁA NR IX/112/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR IX/113/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR IX/114/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR IX/115/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.09.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.09.2015
Dokument oglądany razy: 2 255