bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

X Sesja Rady Gminy Tarnów - 28 października 2015 r.
UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR X/117/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR X/118/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393 K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowościach Kąśna Dolna, Kąśna Górna, km 1+900,01 - 3+944; remont drogi powiatowej nr 1393K w m, Ciężkowice km 0+000 - 0+100" na zasadach partnerstwa z Powiatem Tarnowskim oraz udzielenia pomocy finansowej na jego realizację.

UCHWAŁA NR X/119/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna Gmina Tarnów km 0+000 - km 1+200"

UCHWAŁA NR X/120/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie:  uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

UCHWAŁA NR X/121/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 111/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/122/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR X/123/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu

UCHWAŁA NR X/124/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR X/126/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR X/127/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR X/128/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnów do Stowarzyszenia "Tarnowska Organizacja Turystyczna"

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.11.2015
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 03.11.2015
Dokument oglądany razy: 2 114