bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki 2016

 


UCHWAŁA NR XI/131/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/132/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Podatek rolny: 268,75 zł/ha (nierolnicy), 134,38 zł/ha (rolnicy) - zgodnie z Komunikatem GUS

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

Podatek leśny: 42,19 zł/ha

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.
Formularze:

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny
Wzory aktualnych formularzy (edytowalne) dostępne są na stronie gmina.tarnow.pl w zakładce Formularze
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.01.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 14.12.2015
Dokument oglądany razy: 4 401