bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2014

 

Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów

- Uchwała nr XXXIII/373/2013 Rady Gminy Tarnów z 10 grudnia 2013 r.Zmiany Uchwały Budżetowej

- UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- UCHWAŁA NR XL/469/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

- UCHWAŁA NR XXXIX/465/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

- UCHWAŁA NR XXXVIII/437/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- UCHWAŁA NR XXXVII/417/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/404/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- UCHWAŁA NR XXXV/389/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.Wiloletnia Prognoza Finansowa

- Uchwała nr XXXIII/372/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2014 -2024Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-24

- UCHWAŁA NR XL/468/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- UCHWAŁA NR XXXIX/464/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

- UCHWAŁA NR XXXVIII/436/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXVII/416/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXVI/403/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024

- UCHWAŁA NR XXXV/388/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014 -2024Opinie RIO

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-423/23/2015 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/79/2014 z 1 października 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-422/25/2014 z 11 września 2014 r. w sprawie opinii o pzedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 roku

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/56/2014 z 21 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/54/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/53/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/52/2014 z 10 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/40/2014 z 28 maja 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała RIO nr S.O.-VIII-420/41/2014 z 28 maja 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-3/14 z 13 stycznia 2014 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-2/2/14 z 13 stycznia 2014 r.w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-429-1/8/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-421/8/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2014

- Uchwała RIO nr S.O. VIII-426-1/4/13 z 28 listopada 2013 r.w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 rokProjekt budżetu

- Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2014 r.

- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-24

- Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/152/2013Sprawozdania RIO

- 1 kwartał

- 2 kwartał

- 3 kwartał

- 4 kwartałSprawozdania i informacje z wykonania budżetu

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2014 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/55/01/2014

- Informacja z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/167/2014 z 22 sierpnia 2014 r.

- Zarządzenie nr VI/130/2014 z dnia 22-07-2014 r. - informacja kwartalna za II kwartał o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów na 2014 rok

- Zarządzenie nr VI/229/2014 z dnia 31-10-2014 r. - informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za III kw. 2014 r.

-  Zarządzenie nr VII/38/2015 z dnia 25-03-2015 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2014 r.
Zarządzenia Wójta Gminy Tarnów dot. zmian w uchwale budżetowej, zmian w planach finansowych dostępne są pod tym linkiem (Zakładka Wójt Gminy Tarnów - Zarządzenia)Projekt budżetu

- Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2015 r. - Zarządzenie nr VI/233/2014 Wójta Gminy Tarnów z 13 listopada 2014 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.02.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 27.11.2013
Dokument oglądany razy: 7 206