bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XVIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 23 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/202/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpiecznia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap V

UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XVIII/205/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XVIII/206/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Radlna

UCHWAŁA NR XVIII/207/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XVIII/208/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do TW

UCHWAŁA NR XVIII/209/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach MałychOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 01.07.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 855