bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2015

 

Uchwała Budżetowa

- UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r.Zmiany uchwały budżetowej

- UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r.

- UCHWAŁA NR XI/130/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r.

- UCHWAŁA NR X/117/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/100/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r.

- UCHWAŁA NR VII/79/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. 

-UCHWAŁA NR VI/76/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r.

-UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r.Wieloletnie Prognozy Finansowe

- UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

- UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

- UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

- UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

- UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

- UCHWAŁA NR VI/73/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

- UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

- UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-24Projekty

- Projekt budżetu na 2015 r. - Zarządzenie VI/233/2014 z 13 listopada 2014 r.
Opinie RIO

- Uchwała nr S.O.VIII-423/25/16 z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia

- Uchwała Nr S.O.VIII-422/14/15 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2015 r.

- Uchwała NR S.O.VIII-420/38/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego.

- Uchwała NR S.O.VIII-420/16/15 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego.

- Uchwała Nr S.O.VIII-426-3/1/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

 - Uchwała Nr S.O.VIII-426-2/1/15 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

Uchwała Nr S.O.VIII-421/28/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2015

- Uchwała Nr S.O.VIII-429-1/28/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów.
- Uchwała Nr S.O.VIII-426-1/8/14 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2015
Sprawozdania

- 1 kw 

- 2 kw

- 3 kw

- 4 kw
Informacje

- Zarządzenie nr VII/157/2015 z dnia 20-08-2015 r. - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2015 r.

- Zarządzenie nr VII/130/1/2015 z dnia 20-07-2015 r

- Zarządzenie nr VII/213/2015 z dnia 29-10-2015 r.

- Zarządzenie nr VII/7/2016 z 11-01-2016 r.

- Zarządzenie nr VII/39/2016 z 25-03-2016 r. (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r.)

- Zarządzenie nr VII/76/2016 z 20-05-2016 (Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., w tym kwota deficytu, nadwyżki, kwota wykorzystanych środków z UE)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 19.09.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.11.2014
Dokument oglądany razy: 5 743