bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podatki 2017Nieruchomości:

UCHWAŁA NR XXII/250/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy TarnówRolny:

Rolnicy: 122,50 zł/ha, nierolnicy: 245 zł/ha

UCHWAŁA NR XXII/249/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (MP 2016 poz 993)Podatek leśny:

Stawka: 42,02 zł/ha

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P.2016.996)Podatek od środków transportowych:

UCHWAŁA NR XI/132/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Formularze:

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny
Wzory aktualnych formularzy (edytowalne) dostępne są na stronie gmina.tarnow.pl w zakładce FormularzeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.12.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.12.2016
Dokument oglądany razy: 5 078